ESG Odaklı Yatırımlar Etki Yatırımı Mıdır?

ESG Odaklı Yatırım ile Etki Yatırımı arasındaki fark, işi doğru yapmakla doğru işi yapmak arasındaki fark olarak açıklanabilir.

ESG odaklı yatırımlarda, yatırıma konu olan işin, çevresel, sosyal ve yönetişimsel alanlarda belirli kriterleri sağlayarak yapılması öngörülüyor. Yatırımı alan işletmenin bu kriterlere uygun bir şekilde çalışmasını sağlayacak prosedür ve uygulamalar geliştirmesi ve bunları aktif olarak kullanması isteniyor. Bir işletmenin atık yönetiminde nelere dikkat ettiği, çalışanlarına nasıl bir çalışma ortamı sağladığı ve onlara nasıl davrandığı, yönetim kurullarının nasıl yapılandırıldığı ve çalıştığı; dolayısıyla kar getirici faaliyet içinde bulunurken, işini çevresel, sosyal ve yönetişimsel faktörler nezdinde nasıl yaptığı, ESG odaklı yatırımlarda göz önünde bulunduruluyor.

Etki yatırımında ise yapılan işin merkezinde, bu işin faaliyetlerinden faydalanacak olan ana paydaşlar için yaratılmak istenen etki ve bu etki yoluyla çözümüne katkıda bulunulması hedeflenen bir çevresel veya sosyal sorun var. Ben & Jerry’s’in tedarikçisi olarak tanınan kek ve kurabiye fırını Greyston Bakery’nin meşhur ifadesi, etki yatırımının yaklaşımını güzel bir şekilde özetliyor: ‘Biz, kek pişirmek için işe alım yapmıyoruz; işe alım yapmak için kek pişiriyoruz.’ Kar amaçlı bir sosyal girişim olan New York’taki bu fırın, üçlü bilanço (triple bottom line) sistemini esas alarak, çeşitli nedenlerle iş bulmakta zorlanan kişiler için istihdam oluşturma ve kişisel ve sosyal gelişimi destekleme niyeti ile yola çıkmış ve bu amacını uzun yıllardır başarı ile yürüttüğü açık işe alım politikası ile devam ettiriyor. Bu örnekte, kurumun gelir elde ettiği iş (kek ve kurabiye üretimi), en başta tanımlanan bir sosyal etkinin (istihdam yaratma) sağlanması hedefinin etrafında dönüyor. Yine bu örnek üzerinden devam edersek, Greyston Bakery gibi çalışan ve yatırımcı arayışında olan işletmeler, 8. Sürdürülebilir Kalkınma Amacını desteklemeyi hedefleyen ve ‘tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır iş sağlama’ niyetiyle yatırımlarını şekillendirmek isteyen yatırımcılara, etki yatırımcısı olmak için fırsat sağlıyor.

Bazı kaynaklarda etki yatırımının, finansal getiri gözetilmeksizin, yatırımın ilk safhasında belirlenen sosyal ve çevresel hedeflerin gerçekleştirilmesine odaklandığı öne sürülmektedir. Oysa ki etki yatırımı, her ne kadar yaratılan sosyal etkiyi birinci planda tutsa da, finansal getiri yaratmayı da öngörmektedir. Bu finansal getiri, piyasa getiri oranında veya bu oranın altında olabilir; ancak önemle vurgulanması gereken nokta, etki yatırımında finansal getirinin de gözetildiğidir.

Her iki yatırım türü de sürdürülebilir kalkınma amaçlarının sağlanmasına kaynak oluşturmaktadır. ESG odaklı yatırımlar, bütünsel bir yaklaşımla doğaya ve insana zarar vermeyen ve tüm paydaşları için azami değer sağlamayı ilke edinen işletmelerin çoğalmasını sağlarken; etki yatırımları, çevresel ve sosyal sorunların çözümünü ve bu anlamda yaratılan etkiyi merkeze koyan ve aynı zamanda kar getiren, sürdürülebilir iş modellerinin oluşmasını teşvik etmektedir.

Türkiye’de ESG odaklı yatırımlar her geçen gün artarken, etki yatırımları yeni yeni gündeme giriyor. Yatırımcıların, yatırımlarının, bilinçli bir şekilde yönlendirildiği takdirde, finansal getirinin ötesinde, olumlu sosyal ve çevresel getiri de sağlayacağı ve böylelikle azami düzeyde toplam getiri yaratacağı konusunda bir anlayış edinmesi, sürüdürülebilir yatırımların Türkiye’deki gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

Melek De-Winthttps://melekdewint.com/
TR | Melek, Etkiyap’ın uluslararası ortaklıklar konusundaki çalışmalarını destekleyen ve etki ölçümlemesi ve yönetimine ilişkin kaynak ve kapasite oluşturulmasına ilişkin çalışmaları yürüten İcra Kurulu Üyesi’dir.

Melek, İngiltere merkezli The Duke of Edinburgh’s International Award Foundation’in gençlerin gelişimine yönelik programının uluslararası çapta etki ölçümleme stratejisini ve araçlarını tasarlamıştır ve halen bu kurumun etki ölçümlemesi çalışmalarına yön vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda Social Return on Investment (SROI) uygulayıcısı, American Evaluation Association (AEA) üyesi ve Kanada merkezli McConnell Foundation’in Innoweave programının sosyal etki ve değerlendirme koçlarından biridir.

Kariyerinin ilk on yılı içerisinde, özel sektörde, yönetim danışmanlığı, satış, pazar araştırması, insan kaynakları ve proje yönetimi alanlarında yöneticilik yapmıştır. Toronto şehrinin Atık Yönetim çalışmalarını 3R (reduce, reuse, recycle) Ambassador olarak desteklemekte ve Girls E-Mentorship (GEM)’e mentor ve Mentor Ağı Alt Komite üyesi olarak destek vermektedir.

Melek Ankara’da doğup büyümüş ve şu anda Toronto, Kanada’da ikamet etmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İşletme Lisans ve University of Surrey’de Sosyal Psikoloji Master derecelerini tamamlamıştır.

EN | Melek is an Executive Committee member of Etkiyap and has been supporting the efforts on developing international partnerships and building capacity and resources in impact measurement and management.

She is leading the impact measurement initiatives of the Duke of Edinburgh’s International Award Foundation and has built from ground up a global impact measurement strategy and tools for their youth development program. Melek is a Social Return on Investment (SROI) practitioner, a member of the American Evaluation Association (AEA) and a social impact and evaluation coach at the Innoweave initiative of the McConnell Foundation.

Melek also worked in management consultancy, sales, market research, human resources and project management roles in the private sector. She is supporting the Waste Management efforts of the City of Toronto as a 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Ambassador and is a mentor and member of the Mentor Network Subcommittee at Girls E-Mentorship (GEM).

Melek was born and brought up in Ankara, Turkey and is currently based in Toronto, Canada. She has a BSc degree in Business Administration from the Middle East Technical University in Turkey and an MSc degree in Social Psychology from the University of Surrey in the UK.

BUNLARA DA GÖZ ATIN

SON İÇERİKLER

TAKİP EDİN