Etki Yatırımı Platformu

Etki Yatırımı Platformu "Etkiyap" Türkiye’de etki yatırımı farkındalığının artırılması ve etki yatırımları için gerekli ekosistemin oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdüren bir platformdur.

Etki Yatırımı Nedir?

Etki Yatırımı; bir yatırımdan beklenen finansal getirinin yanısıra ölçülebilir pozitif sosyal ve çevresel etki yaratan yatırımlardır.

Bulten

Ayda bir abonelerimize e-posta ile gönderdiğimiz bültenlerimiz.

Etkiyap Nedir?

Etki Yatırımı Platformu (Etkiyap) Türkiye'de etki yatırımı farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren bir platformdur.