Şafak Müderrisgil

Şafak Müderrisgil, Etkiyap’ın kurucu başkanı olarak, etki yatırımı modelinin tanıtılması ve Türkiye’de etki yatırımı ekosisteminin oluşturulması için çalışmaktadır. Farklı ülkelerde ve sektörlerde etki yatırımları ve uluslararası ortamda girişimsel filantropi faaliyetleri de devam etmektedir. Uzun yıllar hukukçu olarak yürüttüğü profesyonel hayatının yanısıra, kamu politikası alanında da uzmanlaşmıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans ve yüksek lisans çalışmasını, ardından Oxford Üniversitesinde Kamu Politikası alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Şafak Müderrisgil, as the co-founder and chair of Etkiyap, is advocating impact investing in Turkey with the focus of raising awareness and establishing an ecosystem for impact investing. She is an impact investor in different countries and sectors, and an international venture philanthropist. She has a professional background in law, and specialisation in public policy. Şafak served several public and private companies as a legal adviser and board member at a national and global scale, and also advised public figures in Turkey. She holds a LLB and a LLM in private law from Ankara University Law Faculty, and a MPP from the University of Oxford.

YAZILARI

Etki Yatırımlarının Yaygınlaşmasında Devletin Rolü Nedir?

COVID-19’la birlikte ekonomik düzenin sorgulandığı, hatta kapitalizmin yeniden tanımlandığı bu günlerde devletin üzerine düşen hizmetleri yerine getirmesinde etki yatırımlarının rolü nedir? Toplumsal ve çevresel sorunların...

Cinsiyet Eşitliği Odaklı Yatırımlar

Cinsiyet eşitliğini sağlamak niyetiyle yapılan yatırımlar Cinsiyet Eşitliği Odaklı Yatırım'dır. Etki yatırımı olarak değerlendirilen bu tür yatırımlar, kadınlar tarafından sahip olunan veya yönetilen işletmelerin,...

İngiltere’de İlk Yeşil Devlet Tahvilinin Arzı ve Yeşil Taksonomiye Geçiş İçin Geri Sayım Başladı!

2050 yılında net sıfır sera gazı hedefine ulaşmayı taahhüt eden İngiltere, finans sisteminde de bu hedefi destekleyecek reformları gündemine aldı. Bu çerçevede, iklim değişikliği...

Etki Yatırımlarının Küresel Hacmi

Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında dünyaya tanıttığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile 2030 yılı itibariyle daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir dünya toplumu olmak hedeflenirken, bu hedefe...

COVID-19 Sonrası Yatırımlarda Sektörlerin Sosyal Fayda Yaklaşımı Ne Olacak?

Geriye dönüp, dünyada gerçekleşmiş global krizlere baktığımızda, krizden hemen sonra en sık sorulan sorular: "Yolunda gitmeyen neydi?", "Daha iyi bir dünya için neyi değiştirmeliyiz?"....

COVID-19 Sonrası Yükselen Yatırım Trendleri

Dünya genelinde, COVID-19'un beraberinde getirdiği sağlık krizi ve ekonomik sıkıntıların bir sonucu olarak, yatırımcılar nezdinde ESG odaklı yatırımlara ve etki yatırımlarına ilginin arttığını söyleyebiliriz....

Aile Şirketleri İçin Etki Yatırımı Kavramını Bilmek Neden Önemli?

Özellikle uzun bir geçmişi olan aile şirketlerinin yıllara dağılan yatırımları yanında, o yatırımı yapmalarından dolayı yarattıkları sosyal etkinin tanımlanması, kendi içinde bölümlere ayrılarak incelenmesi,...

Etki Yatırımı Hakkında Doğru Soruları Sormak

Nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsun? Eşitsizliklerin giderek azaldığı, yenilenebilir doğal kaynaklarla bezeli, refahın eşit paylaşıldığı bir dünya. Zararın giderilmeye çalışıldığı değil, ölçülebilir faydanın elde edildiği...

Etki Yatırımı ESG Odaklı Yatırım Değildir

ESG (Environmental-Social-Governance / Çevresel-Sosyal-Yönetişim) odaklı yatırımlar; çevresel, sosyal, yönetişimsel değerlendirmeleri ve ölçümlemeleri baz alan yatırımlardır. ESG odaklı yatırım yapan bir şirketin finansal analizler yanında...

Etki Yatırımlarında Stratejik Konumlandırma

Etki yatırımlarında, sermayeyi sağlayan kurum ile sermayeyi kullanan şirket arasında, yapılacak yatırımın "etki" odaklı olduğunun stratejik olarak kabul edilmesi önemlidir. Bu anlamda etki yatırımı,...

Etki Yatırımının 10 Altın Kuralı

Kısaca Etki Yatırımı; Bir yatırımdan beklenen finansal getirinin yanısıra ölçülebilir pozitif sosyal ve çevresel etki yaratan yatırımlardır. Peki etki yatırımının altın kuralları nelerdir? 1. Etki Yatırımı...

Sosyal Etki Yaratmak: Bir Anadolu Hikayesi

İç Anadolu'da bulunan köklü aile şirketlerinden birinin genç kuşak temsilcisi ile yaptığımız sohbette şöyle diyordu: "Büyükbabam bir "etki yatırımcısı" ama kendisinin bundan haberi yok!" Büyükbabası yıllarca...

SON İÇERİKLER

TAKİP EDİN