Elif İlhan

TR | Elif İlhan, farklı üniversitelerde, insan ve çevre, ekoloji ve sürdürülebilir tasarım, toplumsal duyarlılık ve proje-tasarım dersleri vermiş ve sosyal sorumluluk projelerini desteklemiş araştırmacı bir mimardır. Kentsel dayanıklılığa ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanan Omnipotent danışmanlık ofisinin kurucusu ve tasarımcısıdır. Akademik çalışmalarını döngüsel ekonomi ve kamusal alan çerçevesinde kültürel, teknolojik, estetik ve işlevsel bütünsellik ve kapsayıcılık üzerine kurgulamaktadır.
EN | Elif Ilhan is an architect-researcher who has given lectures in various universities on human and nature, ecology and sustainable design, social sensitivities and project-design and has supported social responsibility projects. She is the founder and designer of the Omnipotent consultancy house that focuses on urban resilience and sustainable development. Her academic work concentrates on public space and circular economy through cultural, technological, aesthetical and functional integrity and inclusion.

YAZILARI

SON İÇERİKLER

TAKİP EDİN