Blog

Etki Yatırımı Sosyal İnovasyonu Nasıl Destekler?

Son on yıldır inovasyonu hep kurumlar içinde var olması geren bir kavram olarak hayal ettik. İnovasyonun şirketlerde üretkenliği nasıl artıracağından ve beklenmedik buluşlar sayesinde, şirketlerin maliyetlerinde, karlılıklarında, ürettikleri mal ve hizmetlerde oluşacak rekabet avantajından bahsettik. Binlerce genç girişimci inovasyonu temel alan ticari faaliyetlere yöneldi,...

Etki Yatırımı ESG Odaklı Yatırım Değildir

ESG (Environmental-Social-Governance / Çevresel-Sosyal-Yönetişim) odaklı yatırımlar; çevresel, sosyal, yönetişimsel değerlendirmeleri ve ölçümlemeleri baz alan yatırımlardır. ESG odaklı yatırım yapan bir şirketin finansal analizler yanında çevresel, sosyal ve yönetişimsel faktörleri de analiz edilir ve yüksek riske göre ayarlanmış getiriyi esas alır. Bunun nedeni, finansal olmayan...

Etki Yatırımı Her Derde Derman Mıdır?

Hayırseverlik ve kalkınma ekonomisinin etki yatırımının kökeni olan sosyal girişimciliği destekleme temelinde yakınlaşmalarından, güçlerini birleştirmelerinden bahsetmiştik bir önceki yazımızda. O zaman sormak gerekir: Etki yatırımı sosyal ve çevresel etki yaratmak için her derde deva mıdır? Bu soruya cevap verirken, şunu hatırlamak gerekir: toplumda değişim...

Etki Yatırımlarında Stratejik Konumlandırma

Etki yatırımlarında, sermayeyi sağlayan kurum ile sermayeyi kullanan şirket arasında, yapılacak yatırımın "etki" odaklı olduğunun stratejik olarak kabul edilmesi önemlidir. Bu anlamda etki yatırımı, yatırımcının etki yaratma stratejisini anlamasını, hatta bu stratejiye yön vermesini gerektirir. Burada yatırımcı, etki yatırımı yapmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir ve...

Kalkınma Ekonomisi ve Hayırseverliğin Ortak Paydası: Etki Yatırımı

Kalkınma ekonomisi ile hayırseverlik temelde ayni hedefleri amaçlayan ancak uzun yıllar ortak paydada birleşmeyen ve birbiriyle geçinemeyen iki kardeş gibiydiler. Kalkınma ekonomisi, ulusal ya da uluslararası örgütler aracılığıyla, daha çok devleti ve onu çevreleyen kurumsal yapıları odak alarak finansal kaynak aktarmayı öngören bir yapıya...

Etki Yatırımının 10 Altın Kuralı

Kısaca Etki Yatırımı; Bir yatırımdan beklenen finansal getirinin yanısıra ölçülebilir pozitif sosyal ve çevresel etki yaratan yatırımlardır. Peki etki yatırımının altın kuralları nelerdir? 1. Etki Yatırımı hayırseverlik değildir; yatırdığınız paradan kâr elde edersiniz. 2. Etki Yatırımında şirketin finansal performansı ölçülürken yatırımın oluşturduğu sosyal ve çevresel etki ölçülür. 3. Etki...

Sosyal Etki Yaratmak: Bir Anadolu Hikayesi

İç Anadolu'da bulunan köklü aile şirketlerinden birinin genç kuşak temsilcisi ile yaptığımız sohbette şöyle diyordu: "Büyükbabam bir "etki yatırımcısı" ama kendisinin bundan haberi yok!" Büyükbabası yıllarca yeni bir işe girişen çalışanlarına başlangıç sermayesi vermiş, mentorluk yapmış ve referans olmuş. Örneğin, bir erkek çalışanının ölümünden sonra eşine,...

Etki Yatırımı Modelinin Doğuşu

2008 yılında ABD ve tüm dünyayı sarsan ekonomik krizi hatırlayalım: Her şey, ABD'de emlak borsasının yükselmesi ve bankaların düşük gelirli ailelere yüksek kredi notu ile uygun fiyatlı kredi vermesiyle başladı. Bankalar, kredi borçlarının ödenememesi durumunda en kötü ihtimalle varlıkların kendilerine geçeceğini ve bu mülklerin satışı...

SON İÇERİKLER

TAKİP EDİN